Libellenroute

Deze wandeling is gemaakt voor een editie van Struinen waarin libellen centraal staan. De route voert u langs poelen, kanalen en de prachtige Oosterduinrel. De route heeft vanaf het beginpunt twee lussen die u apart (4,7 km en 2,8 km) of als geheel kunt lopen (7,5 km). 

Libellen zijn voor het grootste deel van hun levenscyclus afhankelijk van een waterrijke omgeving. Het liefst stilstaand (kwel)water, zoals in een poel. Op deze route kunt u aan de waterkant en tussen het riet libellen spotten.

Op de route wandelt u over een deel van het Eiland van Rolvers, in de 19e eeuw een weidegebied van naamgever Piet Rolvers. Het was het eerste begraasde gebied in de AWD. Grazende koeien hebben onder andere gezorgd voor het openhouden van de poelen. Ook zorgden ze voor de groei van ruigere vegetatie, zoals duindoornstruwelen en berkenbosjes. Vanwege de historie met koeien heeft deze westkant van het eiland de veelzeggende naam Strontige Pan.

U komt langs het duingebied Astrids Driftje en wandelt langs het Zwarteveldkanaal dat is gegraven in 1853. Het is een voorraadkanaal voor de drinkwaterproductie met hogere en lagere waterstanden. Waar ondiepe plasjes aan de waterkant ontstaan, kunt u allerlei waterdiertjes, insecten en libellenlarven zien en libellen over het water zien scheren. Maar ook verderop, in het droge duinlandschap kunt u  verschillende libellen tegenkomen, zoals de gewone oeverlibel en de grote keizerlibel. Zij jagen hier op allerlei insecten.

Aan de binnenrand van het duin zijn rellen aangelegd met zwak stromend water. In 1996 is dat in de oude bedding gedaan van het voormalige Verlengde Oosterkanaal, dit is nu de prachtige Oosterduinrel. Deze vernatting en het ondiepe, open water is aantrekkelijk voor specifieke water- en oeverplanten en is de perfecte leefomgeving voor libellen.  

De wandelroutes zijn in het bezoekerscentrum voor € 1,- te koop.

 
 
 

Stap 1

Loop na de ingang rechtdoor over de klinkerweg. Bij de T-splitsing linksaf (bij routepaal 7) en verderop rechtsaf de dam van het Nieuw Kanaal oversteken. Rechtdoor lopen naar de kop van het toevoerkanaal. Loop langs de linkeroever door tot de bocht.

Stap 2

Voor de bocht linksaf het struinpad op. U betreedt het Eiland van Rolvers, in de 19e eeuw een weidegebied van naamgever Piet Rolvers. Het is het eerste begraasde gebied in de AWD. Grazende koeien hebben er gezorgd voor het openhouden van de poelen, maar ook voor de groei van ruigere vegetatie, zoals duindoornstruwelen en berkenbosjes. U maakt hier een rondje langs grotere poelen.

Stap 3

Volg het struinpad tussen de bomen door en rechts van u ziet u een eerste en verderop een tweede poel. Waar het wat opener wordt rechtsaf slaan, struinend door de begroeiing naar het toevoerkanaal. Bij het kanaal rechtsaf, het struinpad volgen. Bij de dichte duindoornstruiken iets naar rechts langs een poel en naar links terug naar het toevoerkanaal. Doorlopen tot aan de kop van het kanaal en linksaf slaan naar de klinkerweg.

Stap 4

Klinkerweg (Strandweg) oversteken en het struinpad volgen over Astrids Driftje. Het pad buigt iets naar links om uit te komen op een T-splitsing met een graspad aan het Zwarteveldkanaal. Struin naar beneden naar de oever van het Zwarteveldkanaal en blijf aan deze kant van het kanaal. Loop langs het bruggetje en de bocht in het kanaal helemaal door en omhoog over het verharde stuk naar de klinkerweg. Hier linksaf tot de kruising met routepaal 6 en de schuilhut.

Stap 5

Ga rechts van de schuilhut over het struinpad tussen het helmgras door in de richting van het Naaldenbos.

Stap 6

Loop door langs het Naaldenbos en ga bij het witte waterpaaltje rechtsaf. U loopt hier over een nieuw deel van het ruiterpad en kunt ruiters tegenkomen. U mag struinend uitwijken, paard en ruiter moeten op dit pad blijven. Ga rechtdoor en rechtsaf om het eikenbosje. Een stukje verderop kruist u het ruiterpad. Houd bij de Y-splitsing van zandpaden links aan en loop door naar de klinkerweg (Pannelanderweg). Sla linksaf en loop door naar ingang Panneland.  

Stap 7

Aangekomen bij ingang Panneland, gaat u linksaf het zandpad op. Bij het ruiterpad rechtsaf een stukje over het ruiterpad (of er struinend naast) en linksaf over het karrenpad langs de Oosterduinrel. Dit pad kunt u helemaal doorlopen tot de kruising met het bankje en daar linksaf slaan om via de Beukenlaan weer terug te lopen naar ingang Panneland. In de Oosterduinrel ziet u onderweg twee dammetjes waar u over kunt steken en iets dichter bij het water kunt komen om libellen en ander waterleven te spotten. In alle gevallen kunt u via de fraaie Beukenlaan weer teruglopen naar ingang Panneland. 


Benieuwd hoe de route verder gaat?

Route

Wandelen met een GPS route

U kunt de route ook offline lopen met GPS. Download het GPX bestand en open dit in een GPX viewer op uw telefoon. Voor Android toestellen bijvoorbeeld GPX Viewer en voor iPhone toestellen Topo GPS. Zet uw locatie voorziening aan op uw telefoon en volg zo de route door het mooie gebied.

Download GPX

Populaire routes

Het gebied bezoeken?

Koop alvast een toegangskaart in onze shop! Dan kunt u in het duin meteen op pad.

Koop een toegangskaart