Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijk voor iedereen

Toegankelijk voor iedereen

We vinden het belangrijk dat al onze bezoekers onze website kunnen gebruiken. Onze website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voor wie jong, oud, laagopgeleid of hoogopgeleid is of die de Nederlandse taal nog niet zo goed kent. Ook voor bezoekers die slechtziend of blind zijn, doof of slechthorend, motorisch beperkt of dyslectisch.

Begrijpelijk Nederlands

We schrijven alle teksten op onze website in begrijpelijk Nederlands (taalniveau B1). Dat betekent dat we eenvoudige woorden gebruiken. En dat we moeilijke dingen zo makkelijk mogelijk uitleggen.

Bruikbaar voor iedereen

We gebruiken een groot lettertype, duidelijke koppen en een eenvoudige indeling van de pagina’s. Onze website is ook geschikt voor alle apparaten. Desktops, laptops, tablets en smartphones.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Sommige dingen moeten nog beter. Daar werken we hard aan. Zoals:

  • Alle pagina’s van de website controleren op toegankelijkheid. Als we dan problemen tegenkomen gaan we die oplossen. We streven ernaar om op 1 juli 2022 onze website verbeterd toegankelijk te hebben.
  • We gebruiken hiervoor de internationale standaard voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA). 
  • Video’s zijn ondertiteld. Zo kunnen doven en slechthorenden ze  beter begrijpen. Video’s zonder ondertitels, publiceren we niet. 

We helpen u graag

Is een pagina op de website voor u niet toegankelijk? Of mist u iets op een pagina? Neem contact op met het bezoekerscentrum. We helpen u graag. U kunt ook contact opnemen als u (onderdelen) van AWD.waternet.nl minder toegankelijk vindt. We zoeken dan zo snel mogelijk een oplossing. 

Toegankelijkheidsverklaring

Op de website toegankelijkheidsverklaring.nl staat onze officiële toegankelijkheidsverklaring. Hierin staat hoe onze website er nu voor staat. Daar staat ook wat we doen om onze website helemaal toegankelijk te krijgen.