Toegangsvoorwaarden

U bent elke dag van harte welkom

Toegangsvoorwaarden AWD

U bent elke dag van harte welkom in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) tussen zonsopgang en zonsondergang. U kunt in dit wandelgebied bijna overal vrij wandelen.

Houd rekening met het broedseizoen!

Tijdens het broedseizoen zijn er extra voorwaarden. We sluiten bepaalde rust- en broedgebieden tijdelijk af. Deze stukken zijn gemarkeerd met borden 'Tijdelijk verboden toegang'. Aanwijzingen van de boswachter moeten worden opgevolgd. Bij overtreding van de toegangsvoorwaarden wordt de toegang als niet verleend beschouwd. U riskeert een boete van 110 euro. Art. 461 WvS.

 • Toegangskaart verplicht vanaf 18 jaar.
 • Toegang tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Honden niet toegestaan.
 • Fietsen en andere voertuigen niet toegestaan.
 • Houd minimaal 50 meter afstand tot de dieren.
 • Verboden toegang tot de rust- en infiltratiegebieden.
 • Lijst van wat niet is toegestaan in de AWD.

Draag de toegangskaart altijd bij u als pdf-bestand op uw mobiel (of geprint, of als gedrukte kaart). Als de boswachter erom vraagt bent u verplicht deze te tonen. Aanwijzingen van de boswachter moeten worden opgevolgd. Bij overtreding van de toegangsvoorwaarden wordt de toegang als niet verleend beschouwd. Art. 461 WvS.

Lees hier meer over waar wandelen wel en niet is toegestaan. 

Als wandelen niet of nauwelijks meer kan, lees dan hier meer over vervoersmiddelen voor mensen met een fysieke beperking.

Lees hier meer over de specifieke toegangsvoorwaarden voor ruiters. 

 

Attentie!

Waternet zorgt goed voor de Amsterdamse Waterleidingduinen door continu de balans te bewaken tussen drinkwaterproductie, natuurbescherming en recreatie.

Wij vragen u daarom om respectvol met dit Natura 2000-gebied om te gaan en u aan de toegangsvoorwaarden te houden. Houd minimaal 50 meter afstand tot de dieren. Geef ze tijdens het broedseizoen alle rust en ruimte om hun jongen groot te brengen en blijf tijdens de bronst op grote afstand van de gevechten.

NIET TOEGESTAAN in de AWD:

 • Dieren voeren
 • Dieren meebrengen of meenemen
 • Beschadigingen of verstoringen veroorzaken
 • Zich bevinden in de rust- en infiltratiegebieden
 • Hut bouwen (i.v.m. brand- en valgevaar)
 • Tent opzetten
 • Vissen
 • Zwemmen
 • Open vuur maken
 • Naakt recreëren
 • Drone laten vliegen
 • Metaaldetector gebruiken
 • Voortbewegen op rolski’s, skateboards, skeelers, schaatsen

 

AWD bezoeken met een fysieke beperking 

In de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft wandelen het primaat en er geldt een fietsverbod. 
Wij willen het voor meer mensen met een fysieke beperking die niet of nauwelijks in staat zijn om te wandelen mogelijk maken om de AWD te bezoeken en te beleven. Sinds 2023 is er daarom een verruiming van vervoersmiddelen waarvoor een ontheffing van het fietsverbod niet meer nodig is. Het gaat hier om vervoersmiddelen die wettelijk zijn toegestaan op voetpaden (wij noemen dit categorie A-vervoersmiddelen).

Bezoekers met een fysieke beperking die niet of nauwelijks in staat zijn om te wandelen en voor hun bezoek aan de AWD gebruik willen maken van een ander vervoersmiddel dan is toegestaan op voetpaden, kunnen een ontheffing van het fietsverbod aanvragen (dit zijn de categorie B-vervoersmiddelen).

Voor beide categorieën is een geldig toegangsbewijs verplicht.

Lees in het volgende blok meer over de toekenningsvoorwaarden 2024 voor de ontheffing van het fietsverbod.

Toekenningsvoorwaarden ontheffing fietsverbod

Mensen met een fysieke beperking die niet of nauwelijks in staat zijn om te wandelen kunnen vervoersmiddelen gebruiken om de AWD te bezoeken en te beleven.
Sinds 2023 is er een verruiming van het type vervoersmiddel waarvoor een ontheffing van het fietsverbod niet nodig is.  

Het gaat hierbij om de volgende zogeheten categorie A-vervoersmiddelen: handbike/aankoppelbike, rolstoelfiets, loopfiets, scootmobiel, e-step met zadel.

Voor categorie B-vervoersmiddelen is in 2024 wel een ontheffing van het fietsverbod nodig, dit zijn de vervoersmiddelen:
fiets, vouwfiets, driewielfiets, driewielligfiets, tandem, ligfiets en duofiets. (Fatbikes zijn niet toegestaan.)

In onderstaande link staat meer informatie over de toekenningsvoorwaarden 2024 en de categorieën A en B.

Lees hier de toekenningsvoorwaarden ontheffing fietsverbod 2024

Als een ontheffing van het fietsverbod is toegekend, moet de houder daarnaast een toegangsbewijs voor de AWD aanschaffen en kunnen tonen. 

Aanvragen ontheffing fietsverbod

De aanvraagperiode voor het ontheffingsjaar 2024 is gesloten, de link naar het aanvraagformulier is niet meer actief.

De aanvraagperiode voor het ontheffingsjaar 2025 start op 1 oktober 2024 om 10.00 uur. Eerder aanvragen is niet mogelijk. 

Nalezen aanvraagprocedure ontheffing fietsverbod 2024

Heeft u vragen over de ontheffing van het fietsverbod?

Neem bij vragen over de ontheffing van het fietsverbod contact op via e-mail: awdontheffing@waternet.nl.

Toegangsvoorwaarden ruiters

U bent elke dag van harte welkom tussen zonsopkomst en zonsondergang
op de daarvoor bestemde ruiterpaden. 
Paarden die te voet worden meegenomen mogen uitsluitend op de ruiterpaden lopen.

Ruiters dienen in het bezit te zijn van een geldige ruitertoegangskaart voor de AWD: een ruiterjaarkaart of een ruiterdagkaartje.

Deze toegangskaart moet u op verzoek kunnen tonen samen met uw Ruiterbewijs, dus:

 • De gedrukte (plastic) ruiterjaarkaart + Ruiterbewijs (kaart)
 • De ruiterdagkaart (geprint of op uw mobiel) + Ruiterbewijs (kaart)

Ruiters onder de 16 jaar dienen altijd onder begeleiding van een volwassen ruiter (ouder dan 16 jaar) te rijden. 

Kopen ruiterkaarten

Met ingang van december 2023 zijn de voorwaarden gewijzigd voor het kopen van een toegangskaart voor ruiters om te kunnen rijden in de AWD. 

 • Een ruiterjaarkaart voor de AWD is een jaar geldig vanaf aankoopdatum.
 • Een ruiterdagkaart kan worden gekocht met een landelijk Ruiterbewijs.
 • Ruiterjaar- en dagkaarten kunnen uitsluitend online worden besteld. 
 • Bij de bestelling van een ruiterjaarkaart moet u een pasfoto in jpg-formaat uploaden. Deze foto wordt op de kaart gedrukt. De ruiterjaarkaart ontvangt per post.
 • Bij de bestelling van een ruiterdagkaart moet u het nummer van uw Ruiterbewijs invullen. De ruiterdagkaart ontvangt u als pdf per e-mail.

Een ruiterdagkaart is met ingang van december 2023 losgekoppeld van de ruiterjaarkaart. U kunt er dus voor kiezen om af te zien van een (gedrukte) ruiterjaarkaart en uitsluitend ruiterdagkaartjes kopen. 

Extra voorwaarden lus ruiterpad

Op 20 mei 2022 is een nieuwe lus aan het bestaande ruiterpad opengesteld. De route is uitgezet in het Naaldenbos tussen Panneland en de Oranjekom. Het is een stap-route voor de ervaren ruiter met een getraind paard, want er zijn steile hellingen te beklimmen en af te dalen en een paar scherpe bochten. De route kruist, net als het bestaande ruiterpad, op een paar plekken een wandelpad. Mede hierom is stap de beste gang op deze ruiterlus. 

Voordat u dit pad neemt, ga eerst goed na of u het paard te allen tijde kunt beheersen, want dit is een voorwaarde om deze route veilig te kunnen lopen. Eventueel kunt u het steile deel van de route verkennen, lopend naast uw paard en daarna weer opstijgen vanaf het opstapblok dat speciaal daarvoor aan de voet van het Naaldenbos ligt. De twee kilometer lange route is in 20 tot 30 minuten zowel linksom als rechtsom te rijden.

De ruiterlus is mede tot stand gekomen door enkele ruiters en de streekmanager van Ruiteren & Mennen. 

 

Vrij wandelen, waar wel en waar niet toegestaan

Gebied met verboden toegang (waar NIET):

 • Het infiltratiegebied.
 • Het rustgebied Graaflandsbergen.
 • Exclosures.
 • Tijdens het broedseizoen: gebieden met tijdelijk verboden toegang

Gebied met toegang (waar WEL):

 • Overal in de AWD waar het binnen de toegangsvoorwaarden is toegestaan.
 • Op de Duizendmeterweg (rechte doorsteek van het infiltratiegebied, op het pad blijven).
 • Op het pad rond het Klein Zwarteveld (ronde doorsteek van het infiltratiegebied, op het pad blijven).
 • De exclosure Panneland (via de rode en blauwe paaltjesroute).

 

 

 

[Update: 1 mei  2024]