Toegangsvoorwaarden

U bent elke dag van harte welkom

Onze voorwaarden

U bent elke dag van harte welkom tussen zonsopgang en zonsondergang. U kunt bijna overal vrij wandelen, ook buiten de paden.

 • Toegangskaart verplicht vanaf 18 jaar
 • Toegang tussen zonsopgang en zonsondergang
 • Honden niet toegestaan
 • Fietsen en andere voertuigen niet toegestaan (rolstoel, loopfiets en scootmobiel wel toegestaan)
 • Houd voldoende afstand tot de dieren

Draag de toegangskaart altijd bij u, als de boswachter erom vraagt bent u verplicht deze te tonen. Aanwijzingen van de boswachter moeten worden opgevolgd. Bij overtreding van de toegangsvoorwaarden wordt de toegang als niet verleend beschouwd. Art. 461 WvS.

Niet toegestaan

 • Voortbewegen op rolski’s, skateboards en skeelers
 • Zwemmen 
 • Dieren meenemen
 • Tent opzetten
 • Open vuur maken
 • Naakt recreëren
 • Dieren in het duin voeren
 • Drones laten vliegen
 • Metaaldetector meenemen

 

Toegangsvoorwaarden ruiters

U bent elke dag van harte welkom
tussen zonsopkomst en zonsondergang
op de daarvoor bestemde ruiterpaden.

Ook paarden die te voet worden
meegenomen mogen uitsluitend op de
ruiterpaden lopen.

Ruiters dienen in het bezit te zijn van
een geldig landelijk ruiterbewijs en een
AWD ruiterjaarkaart en moeten deze op
verzoek altijd kunnen tonen. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor ruiters.

 

Extra voorwaarden lus ruiterpad

In januari 2022 is een nieuwe lus aan het bestaande ruiterpad uitgezet in de AWD. Nadat een groep ruiters een aantal maanden de route heeft getest en ingereden, is de route in gebruik genomen. Deze ruiterlus is op 20 mei 2022 officieel geopend. De route is uitgezet in het Naaldenbos tussen Panneland en de Oranjekom. 

Het is een stap-route voor de ervaren ruiter met een getraind paard, want er zijn steile hellingen te beklimmen en af te dalen en een paar scherpe bochten. Alleen zeer ervaren ruiters kunnen eventueel een drafje of galopje van enkele meters maken. Ook zijn er een paar lage hindernissen op het pad, in stap te nemen door een gemiddeld paard. De route kruist, net als het bestaande ruiterpad, op een paar plekken een wandelpad waaronder die van de oranje paaltjesroute. Mede hierom is stap de beste gang op deze ruiterlus. 

Voordat u dit pad neemt, ga eerst goed na of u het paard te allen tijde kunt beheersen, want dit is een voorwaarde om deze route veilig te kunnen lopen. Eventueel kunt u het steile deel van de route verkennen, lopend naast uw paard en daarna weer opstijgen vanaf het opstapblok dat speciaal daarvoor aan de voet van het Naaldenbos ligt. De twee kilometer lange route is in 20 tot 30 minuten zowel linksom als rechtsom te rijden.

De ruiterlus is mede tot stand gekomen door enkele ruiters en de streekmanager van Ruiteren & Mennen. 

Fietsontheffing

Voor mindervalide bezoekers die niet of nauwelijks in staat zijn om te wandelen, maar geen gebruikmaken van rolstoel, scootmobiel of andere loophulpmiddelen, is er een beperkt aantal fietsontheffingen beschikbaar. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Voor 2022 zijn er geen fietsontheffingen meer beschikbaar. 

Het aanvragen is uitsluitend online mogelijk van 1 oktober t/m 31 oktober van het voorafgaande jaar, via awd.waternet.nl/fietsontheffing. Op 1 oktober 2022 om 9.00 uur is het aanvraagformulier voor 2023 beschikbaar.

De ontheffing is steeds één kalenderjaar geldig en dient jaarlijks te worden aangevraagd. Lees hier alle voorwaarden voor het aanvragen en alle gebruiksvoorwaarden.