Toegangsvoorwaarden

U bent elke dag van harte welkom

Toegangsvoorwaarden AWD

U bent elke dag van harte welkom in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) tussen zonsopgang en zonsondergang. U kunt bijna overal vrij wandelen, ook buiten de paden. 

 • Toegangskaart verplicht vanaf 18 jaar.
 • Toegang tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Honden niet toegestaan.
 • Fietsen en andere voertuigen niet toegestaan.
  (Zie hier voor meer informatie over het aanvragen van een ontheffing van het fietsverbod.)
 • Houd minimaal 15 meter afstand tot de dieren.
 • Verboden toegang tot de rust- en infiltratiegebieden.

Draag de toegangskaart altijd bij u, als de boswachter erom vraagt bent u verplicht deze te tonen. Aanwijzingen van de boswachter moeten worden opgevolgd. Bij overtreding van de toegangsvoorwaarden wordt de toegang als niet verleend beschouwd. Art. 461 WvS.

Attentie!

Waternet zorgt goed voor de Amsterdamse Waterleidingduinen door continu de balans te bewaken tussen drinkwaterproductie, natuurbescherming en recreatie.

Wij vragen u daarom om respectvol met dit Natura 2000-gebied om te gaan en u aan de toegangsvoorwaarden te houden. Houd minimaal 15 meter afstand tot de dieren. Geef ze tijdens het broedseizoen alle rust en ruimte om hun jongen groot te brengen en blijf tijdens de bronst op grote afstand van de gevechten.

Het volgende is bovendien niet toegestaan in de AWD:

 • Voortbewegen op rolski’s, skateboards, skeelers, schaatsen
 • Zwemmen 
 • Dieren voeren
 • (Huis)dieren meebrengen of meenemen
 • Tent opzetten
 • Vissen
 • Open vuur maken
 • Naakt recreëren
 • Drones laten vliegen
 • Metaaldetector gebruiken
 • Verstoringen veroorzaken
 • Zich bevinden in de rust- en infiltratiegebieden

 

AWD bezoeken met een fysieke beperking 

In de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft wandelen het primaat en er geldt een fietsverbod. 
Wij willen het voor meer mensen met een fysieke beperking die niet of nauwelijks in staat zijn om te wandelen mogelijk maken om de AWD te bezoeken en te beleven. Sinds 2023 is er daarom een verruiming van vervoersmiddelen waarvoor een ontheffing van het fietsverbod niet meer nodig is. Een toegangskaart is wel verplicht. Het gaat hier om vervoersmiddelen die wettelijk zijn toegestaan op voetpaden (wij noemen dit categorie A-vervoersmiddelen).

Bezoekers met een fysieke beperking die niet of nauwelijks in staat zijn om te wandelen en voor hun bezoek aan de AWD gebruik willen maken van een ander vervoersmiddel dan is toegestaan op voetpaden, kunnen een ontheffing van het fietsverbod aanvragen (dit zijn de categorie B-vervoersmiddelen).

Lees in het volgende blok meer over de toekenningsvoorwaarden 2024 voor de ontheffing van het fietsverbod.

Toekenningsvoorwaarden 2024 ontheffing fietsverbod

Mensen met een fysieke beperking die niet of nauwelijks in staat zijn om te wandelen kunnen vervoersmiddelen gebruiken om de AWD te bezoeken en te beleven.
Sinds 2023 is er een verruiming van het type vervoersmiddel waarvoor een ontheffing van het fietsverbod niet nodig is.  

Het gaat hierbij om de volgende zogeheten categorie A-vervoersmiddelen: handbike/aankoppelbike, rolstoelfiets, loopfiets, scootmobiel, e-step met zadel.

Voor categorie B-vervoersmiddelen is in 2024 wel een ontheffing van het fietsverbod nodig, dit zijn de vervoersmiddelen:
fiets, vouwfiets, driewielfiets, driewielligfiets, tandem, ligfiets en duofiets.

De aanvraagperiode voor 2024 start op 1 oktober 2023. Eerder aanvragen is niet mogelijk. In onderstaande link staat meer informatie over de toekenningsvoorwaarden 2024 en de categorieën A en B.

Lees hier de toekenningsvoorwaarden ontheffing fietsverbod 2024

Aanvragen ontheffing fietsverbod 2024

De aanvraagperiode voor het ontheffingsjaar 2024 is van 1 oktober 10.00 uur tot en met 31 oktober 2023 tot 16.30 uur. 

Aanvraagformulier voor de ontheffing van het fietsverbod 2024

Lees hier de procedure voor het aanvragen ontheffing fietsverbod 2024

Let op! Wat is nodig bij de aanvraag 2024?

Bij het aanvragen van een ontheffing van het fietsverbod 2024 moet u een kopie van een van de volgende documenten kunnen overleggen:

 • Gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart of passagierskaart)
 • Wmo-beschikking huishoudelijke hulp
 • OV-Begeleiderspas

Net als met de verplichte pasfoto moet u een van deze documenten in jpg-formaat uploaden.

Heeft u vragen over de ontheffing van het fietsverbod?

Neem bij vragen over de ontheffing van het fietsverbod voor mensen met een fysieke beperking contact op via
e-mail: awdontheffing@waternet.nl.

Toegangsvoorwaarden ruiters

U bent elke dag van harte welkom tussen zonsopkomst en zonsondergang
op de daarvoor bestemde ruiterpaden.

Ook paarden die te voet worden meegenomen mogen uitsluitend op de ruiterpaden lopen.

Ruiters dienen in het bezit te zijn van een geldig landelijk ruiterbewijs en een AWD ruiterjaarkaart en moeten deze op verzoek altijd kunnen tonen.

Bekijk hier alle voorwaarden voor ruiters.

Extra voorwaarden lus ruiterpad

In januari 2022 is een nieuwe lus aan het bestaande ruiterpad uitgezet in de AWD. Nadat een groep ruiters een aantal maanden de route heeft getest en ingereden, is de route in gebruik genomen. Deze ruiterlus is op 20 mei 2022 officieel geopend. De route is uitgezet in het Naaldenbos tussen Panneland en de Oranjekom. 

Het is een stap-route voor de ervaren ruiter met een getraind paard, want er zijn steile hellingen te beklimmen en af te dalen en een paar scherpe bochten. Alleen zeer ervaren ruiters kunnen eventueel een drafje of galopje van enkele meters maken. Ook zijn er een paar lage hindernissen op het pad, in stap te nemen door een gemiddeld paard. De route kruist, net als het bestaande ruiterpad, op een paar plekken een wandelpad waaronder die van de oranje paaltjesroute. Mede hierom is stap de beste gang op deze ruiterlus. 

Voordat u dit pad neemt, ga eerst goed na of u het paard te allen tijde kunt beheersen, want dit is een voorwaarde om deze route veilig te kunnen lopen. Eventueel kunt u het steile deel van de route verkennen, lopend naast uw paard en daarna weer opstijgen vanaf het opstapblok dat speciaal daarvoor aan de voet van het Naaldenbos ligt. De twee kilometer lange route is in 20 tot 30 minuten zowel linksom als rechtsom te rijden.

De ruiterlus is mede tot stand gekomen door enkele ruiters en de streekmanager van Ruiteren & Mennen. 

 

[Update: 29 september 2023]