Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur

Het natuurgebied AWD is het thuis van vele dieren. In het broedseizoen zijn dieren extra kwetsbaar. Geef ze de rust en ruimte om hun jongen groot te brengen.

Houd rekening met het broedseizoen

Het broedseizoen is weer aangebroken. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen.

In het broedseizoen gelden strikte regels die beschreven staan in de Wet natuurbescherming (lees hier meer over). In de wet staat onder andere dat alle nesten in het broedseizoen beschermd zijn. Dat geldt voor alle dieren die in de periode half maart tot half juli bezig zijn met partners zoeken, eieren uitbroeden en in nesten, holen of burchten hun jongen verzorgen.

Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van verschillende natuurgebieden bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de natuurgebieden te respecteren.

Wij gunnen de dieren rust. We attenderen u daarom extra op de volgende regels uit onze toegangsvoorwaarden:

  • Voer geen dieren
  • Houd afstand tot de dieren (minstens 50 meter)
  • Laat geen afval achter
  • Beschadig of verstoor de natuur niet

Extra controles

De boswachters zullen in het broedseizoen extra controleren of de regels worden nageleefd. We sluiten bepaalde rust- en broedgebieden tijdelijk af. Deze stukken zijn gemarkeerd met borden 'Tijdelijk verboden toegang'. Bij overtreding van de regels riskeert u een boete van 110 euro. Aanwijzingen van de boswachter moeten worden opgevolgd. Bij overtreding van de toegangsvoorwaarden wordt de toegang als niet verleend beschouwd. Art. 461 WvS. 

Lees hier alle toegangsvoorwaarden die gelden voor de AWD.

Zorgvuldig handelen

Vanuit de provinciale overheid zijn voor sectoren gedragscodes opgesteld in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze beschrijven het zorgvuldig handelen om de natuur te beschermen. Zo mag er in het broedseizoen geen verstoring plaatsvinden. Dat betekent dat er in de AWD in deze periode door Waternet alleen noodzakelijk beheerwerk mag worden gedaan. Naast de zorg voor de natuur, hebben we namelijk ook de zorg voor de drinkwaterproductie. In de AWD moeten de kanalen onbelemmerd kunnen doorstromen. Als een struik of boom daarin dreigt te vallen, mogen we deze afzagen of verwijderen. En als een dier levensbedreigend gewond is geraakt, mag het uit zijn lijden worden verlost. Door altijd te handelen volgens de gedragscode wordt schade aan (andere) planten en dieren voorkomen of tot een minimum beperkt.

Gun ons de rust