Natuurbescherming

In de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan natuurbeleving en waterzuivering hand in hand.

Bijzondere natuur

In de Amsterdamse Waterleidingduinen kunt u volop genieten van rust en ruimte. Het is exclusief bestemd voor wandelaars, want fietsen is niet toegestaan. Bovendien mag u hier lekker struinen buiten de paden. Het is een Natura 2000-gebied en dus een beschermd natuurgebied met karakteristieke duingraslanden, vochtige duinvalleien, stuifduinen en struwelen. 

Het duin is maar liefst 3.400 ha groot, dat is ongeveer 5 km breed en 10 km lang, en ligt tussen Zandvoort en Noordwijk.

Gezonde natuur

In het duin wordt twee derde van het drinkwater van Amsterdam voorgezuiverd. Dit zuiveren gebeurt al sinds 1853. Tegenwoordig zuiveren we jaarlijks maar liefst 70 miljoen kubieke meter water.

Een gezonde natuur weerspiegelt zich in de kwaliteit van drinkwater. Waternet zorgt dus goed voor deze natuur. Speciaal in het gebied zijn de zeereep met de witte duinen met hun stuivend zand. En zeldzaam zijn de grijze duinen met hun bloemrijke graslanden en de vochtige valleien met vele, kleine poelen.

 
 
 

Werken aan balans

Het duin is een thuis voor een grote hoeveelheid bedreigde planten en dieren. Dat maakt het een natuurgebied van internationaal topniveau. Zo vindt u er niet alleen damherten, vossen en reeën, maar ook de roerdomp, boommarter, parnassia, vele soorten libellen en dagvlinders en meer dan duizend soorten paddenstoelen.

Door de grote hoeveelheid damherten staan veel van deze soorten steeds meer onder druk. Daarom zijn we enkele jaren geleden gestart met het terugbrengen van het aantal damherten. Lees hier meer over in het dossier damherten.

Natura 2000-gebied

De Amsterdamse Waterleidingduinen maken deel uit van een waardevol netwerk van natuurgebieden: het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Natura 2000 is voor ons de wettelijke basis van het beheer. Het zorgt ervoor dat de natuur robuuster wordt en beter tegen een stootje kan. En we zorgen op die manier voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Lees hier meer over de projecten waarmee we de natuur herstellen en sterker maken.

Drie zones

We delen het duin grofweg in drie zones in: de struinkern, de zeezone en het binnenduin. In de kern werken we aan het herstel van natte en droge duinsgraslanden. De zeereep werkt als zeewering en bereikt hoogtes van ruim 20 meter. Op verschillende plekken brengen we hier de dynamiek opnieuw op gang, zodat het duin weer gaat stuiven. Noordvoort is hier een mooi voorbeeld van. In de derde zone, het binnenduin, is het genieten van bos en mooie wandelpaden.