Bescherming planten

Negatieve effecten van grote aantal damherten

Hekken om liguster

Planten- en insectenkenners, onze ecologen en ook de andere natuurbeheerders uit de regio zien dat er steeds meer schade aan de natuur ontstaat door het grote aantal damherten. Waar het kan, beschermen we ligusterpollen en braamstruiken met hekken, zodat herten er niet bij kunnen. Dat is een draconische noodmaatregel om de laatste nectarbronnen te behouden voor insecten.
Eind 2015 heeft de provincie een vergunning afgegeven om het aantal damherten weer terug te brengen naar een goede balans. Hiermee kan het tij gekeert worden voor de natuur en ook de overlast voor de omgeving worden aangepakt. De speciaal opgeleide boswachters gaan het aantal damherten de komende jaren verminderen door middel van afschot. Lees alles over het beheer van damherten in het dossier damherten.

Schade door damherten

Damherten zijn wilde dieren, die gaan en staan waar ze willen en eten wat ze lekker vinden. Nu de populatie damherten alsmaar doorgroeit, brengt dat ook direct een groeiend probleem met zich mee. In bloemrijke duingraslanden en duinvalleien peuzelen damherten verschillende duinplanten tot op de bodem op. Vaak met als gevolg dat ze niet of nauwelijks meer in bloei komen. In het najaar kunnen deze bloemen dus ook geen zaden verspreiden. Als dat voortdurend gebeurt, kunnen karakteristieke duinplanten als de welriekende salomonszegel, de kruisbladgentiaan en de bijenorchis geleidelijk verdwijnen.

 
 
 

Vlinders en insecten

Het gevaar is niet alleen dat planten verdwijnen. Damherten zijn ook dol op allerlei nectarplanten zoals liguster, die eenmaal in bloei volop dagvlinders aantrekt, waaronder de landelijk bedreigde duinparelmoervlinder. Als ligusters niet meer bloeien, verdwijnt de duinparelmoervlinder. Dat dreigt nu te gebeuren op het Rozenwaterveld. Niet alleen vlinders zijn dan de klos. Ook andere insecten hebben minder te eten als nectarplanten niet tot bloei komen. Vervolgens is er dan voor insectenetende zangvogels ook  minder voedsel beschikbaar. Wat weer gevolgen heeft voor hoger in de voedselketen voorkomende soorten. Het gevaar dreigt dat met het verdwijnen van bloemrijke graslanden en -valleien op termijn het voedselweb van het duinecosysteem als een kaartenhuis in elkaar zakt. Dat moet Waternet op basis van de Wet Natuurbescherming zien te voorkomen.

Graaskooitjes

In het duin plaatsen we ook regelmatig graaskooitjes. Hiermee kunnen we in de loop van het jaar(jaren) precies zien wat het effect van begrazing door damherten buiten de kooitjes is. Kleine diertjes kunnen wel gewoon in de kooien. Ze staan bijvoorbeeld bij het Noordoosterkanaal, op de Klazewei en de bokkenwei.

Planning en contact

Waternet blijft de gevolgen van damhert begrazing voortdurend monitoren. De eerste resultaten van bescherming door de hekken zijn al zichtbaar. De komende maanden blijven de hekken nog staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bezoekerscentrum De Oranjekom.