Drinkwaternatuur

Hoe drinkwaterzuivering, natuurbeheer en natuurbeleving samengaan. 

Over drinkwaternatuur

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zuiveren we twee derde van het drinkwater voor Amsterdam en omgeving. Dat is 70 miljard liter per jaar. De duinen hebben een watervoorraad voor twee tot drie maanden. Drinkwater uit de kraan lijkt nu de normaalste zaak van de wereld, maar de waterwinning kent een rijk verleden. De 11-jarige prins Willem van Oranje stak in 1851 de eerste schop in het duingebied in de grond. Dat was de start van het aanleggen van wat nu verzamelvijver De Oranjekom is en alle kanalen, toevoersloten, plassen en geulen. Jagers, boeren en landheren hebben in de duinen verbouwd, gejaagd, geleefd en er hun sporen achtergelaten. 

Water en natuur in balans

Een gezonde natuur weerspiegelt zich in de kwaliteit van het drinkwater. Waternet zorgt goed voor het duin, dat 3.400 hectare groot is. Bijzonder zijn de zeereep met de witte duinen en hun stuivende zand, de grijze duinen met hun bloemrijke graslanden en de vochtige valleien met vele, kleine poelen. Er leven hier veel bedreigde planten en dieren. Het duin maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van bijzondere natuurgebieden. 

 

Meer weten?

Op de projectenpagina staat meer informatie over de projecten die we in de AWD uitvoeren. In elk blokje staat over het onderwerp waarom deze werkzaamheden nodig zijn en hoe en wanneer we die uitvoeren. 

Op de website van Waternet leest u meer over hoe drinkwater door Waternet wordt gemaakt, twee derde in de AWD en een derde bij de Loenderveense Plas: Waar komt ons drinkwater vandaan

Ook kunt u met uw vragen terecht bij de medewerkers in bezoekerscentrum De Oranjekom en bij de medewerkers die u op uw pad tegenkomt en die dagelijks zorgen voor het water en de natuur in het duin.