Groen nieuws

Onderzoek, monitoring en meer.

Over drinkwaternatuur

Hier verschijnen binnenkort groene én blauwe nieuwsberichten. In deze berichten schrijven we over interessante onderwerpen die gaan over het beheer van drinkwaternatuur. Want duinwater in de AWD wordt drinkwater (blauw) in dynamische duinnatuur (groen).

Voor wie hierop niet wil wachten: Op de projectenpagina staat meer informatie over de projecten die we in de AWD uitvoeren. In elk blokje staat over het betreffende onderwerp waarom deze werkzaamheden nodig zijn en hoe we die uitvoeren. 

Waternet levert schoon en helder drinkwater aan Amsterdam en omgeving. Tweederde van dat drinkwater komt uit de AWD. Op de website van Waternet leest u meer over hoe drinkwater wordt gemaakt: Waar komt ons drinkwater vandaan