Herstel duingrasland

Dichtbij ingang De Zilk, op het Paardenkerkhof, doen we dit najaar een experiment met het verwijderen van adelaarsvarens. Hoewel varens op veel plekken van harte welkom zijn, zoals in het bos, nemen ze hier steeds meer plek in ten koste van het open duin. We willen hier graag weer ruimte voor lage grassen, kruiden en mossen. Een rijkdom voor insecten, de blauwvleugelsprinkhaan, kleine parelmoervlinder, heivlinder en verschillende soorten bijen, wespen en kevers. Dit noemen we ook wel grijs duin. Dit open duin met duingraslanden en duindoornstruwelen zijn in Europa zeldzaam en waardevol. Ze worden bedreigd door dichtgroeien, verruiging, verzuring en vermesting. We moeten en willen hier extra goed voor zorgen.  

Maaien en verwijderen

Dit eerste jaar pakken we ongeveer 1,5 ha aan. We gaan de varens eerst klepelen en halen het maaisel vervolgens weg. We zijn benieuwd of hiermee de varens definitief wegblijven of toch terugkomen. Ook doen we onderzoek naar het gevolg van het weghalen van de varens op de andere planten en dieren. Het plan is om nieuwe varens die opkomen regelmatig te maaien. Als dit goed uitpakt gaan we dit beheer de komende jaren uitbreiden. Daarbij laten we nog steeds een groot deel van de karakteristieke varens op deze plek bestaan. 

Volgende stappen

Mogelijke volgende stap is het aanleggen van enkele kleine stuifkuilen. Zo helpen we het herstelproces van het grijs duin door vers, stuivend zand. Ten oosten willen we de heide een boost geven. Ook willen we verder gaan met het herstellen van vochtige duinvalleien en de bosranden. Op deze manier krijgen bijzondere flora en fauna weer een kans. Ons uiteindelijk doel is het herstel van zo’n 6 ha grijs duin.

Stikstof aanpakken

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en maakt onderdeel uit van het (voormalig) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Natura 2000 beheerplan. Stikstof zorgt ervoor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.