Adelaarsvaren

Ruimte maken voor grijs duin

Herstel duingrasland

Dichtbij ingang De Zilk, op het Paardenkerkhof, zijn we najaar 2019 gestart met een pilot met het verwijderen van adelaarsvarens. Hoewel varens op veel plekken van harte welkom zijn, zoals in het bos, nemen ze hier steeds meer plek in ten koste van het open duin. We willen hier graag weer ruimte voor lage grassen, kruiden en mossen. Een rijkdom voor insecten, de blauwvleugelsprinkhaan, kleine parelmoervlinder, heivlinder en verschillende soorten bijen, wespen en kevers. Dit noemen we ook wel grijs duin. Dit open duin met duingraslanden en duindoornstruwelen is in Europa zeldzaam en waardevol. Het wordt bedreigd door dichtgroeien, verruiging, verzuring en vermesting. We moeten en willen hier extra goed voor zorgen.

Maaien en verwijderen

In 2019 zijn we gestart met het aanpakken van 1,5 ha adelaarsvarens. In 2020 hebben we hier van mei tot oktober maandelijks gemaaid met een klepelmaaier. Adelaarsvarens hebben een flinke wortelstok waar ze hun energie uit halen om steeds weer op te komen. Met deze vele maaibeurten putten we de wortelstokken uit waardoor de varens uiteindelijk stoppen met groeien. Zo krijgen kenmerkende planten van het grijze duin weer de ruimte. In oktober 2020 hebben we 2 ha met adelaarsvarens geklepeld, nabij het Paardenkerkhof. Het veld in het zuidoostelijke deel van het Paardenkerkhof grenst aan het heitje, rondom de velden met adelaarsvarens komen plukjes heide op. Door de adelaarsvarens weg te halen profiteert de heide. Hier leggen we ook een tiental stuifkuilen aan zodat we de gewenste vegetatie extra helpen. Het grijze duin profiteert van vers stuivend zand. 

 
 
 

Volgende stappen

Ook in 2021 zullen we van mei tot oktober de betreffende gebieden met adelaarsvaren maandelijks maaien. In het najaar van 2021 zijn we van plan nog een aantal velden met varens te maaien. Eveneens zullen we dan een extra aantal kleine stuifkuilen realiseren. Ons doel is om uiteindelijk circa 6 ha grijs duin rondom het Paardenkerkhof te herstellen.

Stikstof aanpakken

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en is onderdeel van de (voormalige) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Natura 2000-beheerplan. Stikstof zorgt ervoor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.

Planning en contact

De pilot is gestart in oktober 2019. Er is geklepeld en maaisel van de varens en wortels weggehaald. Varens zijn welkom maar nemen hier te veel plek in ten koste van open duin. We maken ruimte voor lage grassen, kruiden en mossen. Mei 2020 is er weer geklepeld en zijn diepe wortels en nieuwe varenscheuten verwijderd. Tot september maaien we 1x per maand.  

Voor vragen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met Bezoekerscentrum De Oranjekom.