Toevoersloot ondergronds

Deels vervangen door pijpleiding

Renovatie noodzakelijk

Najaar 2018 renoveren we de betonsloot in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Via deze toevoersloot stroomt het toekomstig drinkwater naar het infiltratiegebied. De sloot is al bijna zeventig jaar oud en dringend aan vervanging toe. Dit is nodig omdat hij  lekt en soms overstroomt. Door de capaciteit van de sloot iets te vergroten kunnen we de hoeveelheid water straks beter sturen. Een groot deel van de sloot gaan we vervangen door buizen onder de grond. In februari zijn de vergunningen bij de gemeente Bloemendaal aangevraagd. Er is een contract met een aannemer gesloten en de werkzaamheden starten in augustus 2018 en zijn in maart 2019 afgerond. Najaar 2019 vinden nog enkele kleine werkzaamheden plaats.

 
 
 

Hoe komt het eruit te zien?

Bij de renovatie vervangen we een deel van de betonsloot  door een ondergrondse leiding. Dit deel begint na het huidige watervalletje over een lengte van zo’n 1,7 kilometer, zie het kaartje.  De eerste 400 meter van de betonsloot, tot en met het watervalletje, blijft zoals het nu is.
Voor de ondergrondse leiding is geen onderhoudspad meer nodig, dus die halen we weg. Natuurlijk kunt u hier wel gewoon vrij blijven wandelen, net zoals in de rest van het duin.

Voordelen van ondergronds

Een groot  deel van de betonsloot wordt vervangen door een ondergrondse pijpleiding. Waternet kiest hiervoor omdat dit duurzamer en goedkoper is dan bovengronds. Een ondergrondse leiding heeft minder onderhoud nodig en gaat langer mee. Bijkomend voordeel is dat we de natuurwaarden in het gebied kunnen vergroten. De betonsloot is nu immers een kunstmatige onderbreking van de natuur. Na de renovatie is die hindernis verdwenen. Het eerste deel van de betonsloot blijft wel boven de grond. Dit stuk heeft wel onderhoud nodig, dat gaan we waarschijnlijk eind 2019 oppakken. Hier ligt ook de waterval waar u ook in de toekomst van kunt blijven genieten.

Werkzaamheden

In augustus starten we met de voorbereidende werkzaamheden. Voor de ondergrondse buis maken we gebruik van leidingdelen van zes meter lengte en een diameter van bijna twee meter. We brengen deze buizen het gebied in met vrachtwagens en bewaren ze op een paar verschillende plekken in de omgeving van de betonsloot. Om ruimte te maken voor de aanvoer en opslag van de buizen moeten we enkele bomen kappen. De werkzaamheden zijn in maart 2019 klaar.

Hinder tijdens de uitvoering

Waternet doet er tijdens de uitvoering veel aan om overlast voor wandelaars te beperken. Wel zullen er regelmatig veel vrachtwagens in dit deel van het duin rijden. De routes kun je vinden op de informatieborden bij de hoofdingangen. Bij ingang Oranjekom/Oase komt de blauwe route te vervallen, deze vervangen we door een nieuwe oranje route.
We werken in een zo kort mogelijke periode. Uiteraard zijn we voor het broedseizoen klaar. Ook vragen wij de aannemer om met slimme ideeën te komen om de hinder te beperken. U ziet deze periode regelmatig vrachtwagens rijden en de grote pijpleidingen liggen.  

Planning en contact

De werkzaamheden starten in augustus 2018 en zijn in maart 2019 klaar. Najaar 2019 vinden nog enkele kleine werkzaamheden plaats.

Voor vragen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met bezoekerscentrum De Oranjekom.

 

Mede mogelijk gemaakt door