De Blink

Blinkende duineigen soorten

In dit gebied hebben we de soorten struiken en planten die van oorsprong in het duin thuishoren weer meer ruimte gegeven. Daarnaast willen we het duin graag open houden. Duineigen soorten zijn bijvoorbeeld de meidoorn en het duinviooltje. De afgelopen jaren hadden exoten deze duineigen planten steeds meer overwoekerd. Exoten zijn bomen en planten die oorspronkelijk niet in het duin thuishoren. In het oostelijk deel langs het fietspad naar Noordwijk hebben we abelen, esdoorns, zilverwilg, rimpelroos en mahonie verwijderd. In het noordelijk deel zijn zwarte dennen en esdoorn weggehaald. Ook hebben we hier naalden, blad en een humuslaagje afgevoerd. Daarnaast zijn in het open duin diverse exoten zoals esdoorn en Amerikaanse vogelkers verwijderd. Dit alles moet er voor zorgen dat het duin hier weer open en levendig wordt en u kunt blijven genieten van dit gebied. Met alle dieren en planten die hier thuishoren. 

De Blink ligt ten zuiden van de Langevelderslag en is niet toegankelijk voor bezoekers. Het wordt beheerd door drie natuurbeheerders: Staatsbosbeheer (westkant), Zuid-Hollands Landschap (oostkant) en Waternet (noord-oostkant). Samen maken we dit duin de komende jaren weer open.

 
 
 

Stikstof aanpakken

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en maakt deel uit van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Stikstof zorgt er voor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.

Planning en contact

De werkzaamheden hebben in de winter van 2017/2018 plaatsgevonden en zijn afgerond. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bezoekerscentrum De Oranjekom.