De werkzaamheden zijn van begin oktober tot uiterlijk eind december 2017 uitgevoerd. Het vrijgekomen plagsel blijft nog even liggen en wordt najaar 2019 afgevoerd.