Haasvelderduinen

Levendig en open gemaakt

Stuifkuilen graven

In dit gebied brengen we de dynamiek weer terug. Het duin was hier behoorlijk dichtgegroeid en nog niet uit zichzelf gaan stuiven. We hebben 35 stuifkuilen gegraven van verschillende afmetingen. De wind zorgt er nu voor dat het zand weer natuurlijk gaat stuiven. Het kalkrijke zand wordt naar de omliggende grijze duinen verspreidt. De grijze duinen krijgen hiermee een oppepper en meer kwaliteit. Hier voelen duineigen mossen, duinviooltjes, bijen en vele insecten zich als een vis in het water. Zo wordt het duin weer levendig en open en kunt u blijven genieten van dit gebied. Met alle dieren en planten die hier thuishoren.

Wind vrij spel geven

In het zuidelijk deel van de AWD is op natuurlijke wijze al veel verstuiving ontstaan. Daarnaast hebben we op het Boeleveld in het LIFE+ project ook de dynamiek hersteld. We zagen aan de andere kant dat de Haasvelderduinen de afgelopen jaren steeds meer was dicht gegroeid. Dat komt onder andere omdat er nog maar weinig konijnen zijn die het open grazen. Ook het neerslaan van stikstof heeft effect gehad. Daarom moesten we een handje helpen om het duin weer open en dynamisch te maken. Dat hebben we gedaan door stuifkuilen te graven en daarnaast op een aantal plekken kleine stukken struweel te verwijderen. Nu kan de wind zijn werk gaan doen, de eerste resultaten zijn al te zien.

 
 
 

Stikstof aanpakken

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en maakte deel uit van de (voormalige) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Stikstof zorgt er voor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.

Planning en contact

De werkzaamheden zijn van begin oktober tot uiterlijk eind december 2017 uitgevoerd. Het vrijgekomen plagsel blijft nog even liggen en wordt najaar 2019 afgevoerd. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bezoekerscentrum De Oranjekom.