Zuidduinen

Harmonie voor mens en natuur

Zeedorpen landschap

Dit mooie gebied ten zuiden van Zandvoort noemen we ook wel het ‘zeedorpen landschap’. Al heel lang gaan mens en natuur hier harmonieus samen. Maar het kan mooier en beter. Een deel van het gebied was dichtgegroeid en verruigd. We hebben het duin hier weer open gemaakt om ruimte te maken voor duineigen planten. Dat is gebeurd door op verschillende plekken te maaien. Daarnaast hebben we o.a. de woekerende rimpelroos, Amerikaanse vogelkers, sneeuwbes, mahonie en reuzenberenklauw verwijderd. Zo blijft het open karakter behouden en kunt u ook in de toekomst hier blijven genieten.

Rijke variatie

Dit duin is van oudsher op veel manieren door mensen gebruikt. Er zijn akkertjes en moestuintjes aangelegd (duintuintjes), mensen struinen en wandelen er of laten er hun hond uit. Met de gemeente Zandvoort is de afspraak gemaakt dat in dit deel van het duin geen toegangskaartje nodig is.

 
 
 

Wat hebben we gedaan

We hebben de Zuidduinen als het ware een beetje opgeschoond. In de Waterleidingduinen hebben zagen we tot enkele jaren geleden hoe bijvoorbeeld Amerikaanse Vogelkers grote delen van het duin kan overwoekeren. In de Zuidduinen willen we dat graag voorkomen. 

We hebben daarom de woekerende planten die hier oorspronkelijk niet thuishoren verwijderd. Ze zijn hier ooit terecht gekomen door bijvoorbeeld het storten van tuinafval of doordat ze ingeplant zijn. 
Om het duin weer open te maken zijn de struiken met een kraantje verwijderd en is 6 hectare van het duin gemaaid. Het vrijgekomen maaisel en de takken is afgevoerd. Daarnaast zijn enkele dennenbomen vewijderd. 

Na overleg met de buurtbewoners hebben we onze plannen aangepast en is een groep karateristieke dennenbomen juist blijven staan. We hebben een paar bomen laten afsterven om daaruit waardevol dood hout te laten ontstaan. Tot slot zijn enkele esdoorns gekapt.

Aanpak van stikstof

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland en maakt deel uit van de (voormalige) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Stikstof zorgt er voor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.

Planning en contact

De werkzaamheden zijn najaar 2016 uitgevoerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bezoekerscentrum De Oranjekom.