Natuur

In de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan natuurbeleving en waterzuivering hand in hand.

Bijzondere natuur

In de Amsterdamse Waterleidingduinen kunt u volop genieten van rust en ruimte. Het is exclusief bestemd voor wandelaars en bovendien mag u hier lekker struinen buiten de paden. Onderweg grote kans dat u een mooi damhert tegenkomt. Het duin is maar liefst 3400 ha groot, dat is ongeveer 5 km breed en 10 km lang, en ligt tussen Zandvoort en Noordwijk.

In het duin wordt 2/3 van het drinkwater van Amsterdam voorgezuiverd  Dit zuiveren gebeurt al sinds 1853.  Tegenwoordig zuiveren we jaarlijks maar liefst 70 miljoen m3 water. Een gezonde natuur weerspiegelt zich in de kwaliteit van drinkwater. Waternet investeert daarom sinds jaar en dag de grootste zorg in het gebied. Speciaal zijn de zeereep met de witte duinen met hun stuivend zand. En zeldzaam zijn de grijze duinen met hun bloemrijke graslanden en de vochtige valleien met vele, kleine poelen.

 
 
 

Terug naar balans

Het duin is een thuis voor een grote hoeveelheid bedreigde planten en dieren. Dat maakt het een natuurgebied van internationaal topniveau. Zo vindt u er niet alleen damherten, vossen en reeen, maar ook roerdompen, boommarters, parnassia, vele soorten libellen en dagvlinders en meer dan 1000 soorten paddenstoelen. Door de grote hoeveelheid damherten staan veel van deze soorten steeds meer onder druk. Daarom zijn we enkele jaren geleden gestart met het terug brengen van het aantal damherten. Lees hier meer over in het dossier damherten.

Natura 2000 gebied

De Waterleidingduinen maakt deel uit van een waardevol web van natuurgebieden: het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Natura 2000 is voor ons de wettelijke basis van het beheer. Het zorgt ervoor dat de natuur robuuster wordt en beter tegen een stootje kan.

Lees hier meer over de projecten waarmee we de natuur herstellen en sterker maken.

Drie zones

We delen het duin grofweg in drie zones in: de struinkern, de zeezone en het binnenduin. In de kern werken we aan het herstel van natte en droge duinsgraslanden. De zeereep werkt als zeewering en bereikt hoogtes van ruim 20 meter. Op verschillende plekken brengen we hier de dynamiek opnieuw op gang, zodat het duin weer gaat stuiven. Noordvoort is hier een mooi voorbeeld van. In de derde zone, het binnenduin, is het genieten van bos en mooie wandelpaden.