Vrijwilliger worden?

We zijn blij met onze vrijwilligers. Ze helpen ons met onderzoek, beheer en de bezoekers. Wilt u een bijdrage leveren aan ons werk voor het duin? Dat kan! Lees hier wat uw mogelijkheden zijn in het onderzoek, beheer, gastheerschap, scholen en excursies.

Aanmelden kan hieronder. We zijn op dit moment op zoek naar vrijwilligers voor onderzoek (amfibieen, vogels en zandhagedis. Graag aangeven waarom u dit werk wilt doen. Wilt u graag eerst wat meer informatie? Mail dan naar vrijwilligers@waternet.nl of bel met 020 6087595.

Vrijwilliger worden Meer informatie en aanmelden

Onderzoek

Elk jaar wordt door een grote groep vrijwilligers onderzoek gedaan in de AWD. Ze monitoren flora en fauna: planten, paddenstoelen, insecten, hagedissen, vogels, etc. Deze gegevens zijn voor Waternet zeer waardevol. We gebruiken ze bij het maken van keuzes voor het beheer. Vrijwilligers wordt regelmatig gevraagd hierover mee te denken. Ze zijn immers onze extra ogen en oren in het duin. Wilt u graag onderzoek doen? We vragen een basiskennis van biologie en enige ervaring in het op naam brengen van planten of dieren. Geef aan als uw een specifieke interesse heeft, bijvoorbeeld broedvogels, orchideeën of zandhagedissen. Lees hier het laatste nummer van Natuuronderzoek met daarin het laatste nieuws over onze onderzoeken en waarnemingen. 

Beheer

Onze vrijwilligers leveren een stevige bijdrage aan ons beheer. Bijna dagelijks ziet u hen zagen, maaien, harken en kruien. Vooral in ecologisch kwetsbare gebieden is het fijn om het werk handmatig te doen. We werken meestal in kleine groepen. Op dit moment is er helaas een wachttijd. Zodra er weer ruimte is voor nieuwe mensen laten we dat hier meteen weten.

Activiteiten basisonderwijs

We bieden basisscholen in de omgeving leuke en leerzame activiteiten over het zuiveren van drinkwater aan. Deze worden mede door vrijwilligers begeleid. We zijn nog op zoek naar mensen die af en toe inzetbaar zijn op dinsdag en donderdag en vrijdag. Ervaring is meegenomen, maar enthousiasme staat voorop!

Gastheer/gastvrouw

Op zondagen zijn onze vrijwillige gastheren en –dames in het duin aanwezig. Ze helpen de bezoekers van de AWD graag op weg. Hiermee ondersteunen ze het werk van onze boswachters. Ze zijn vooral te vinden bij de vier hoofdingangen en op andere drukke plekken in het duin. Ook helpen de gastheren en -dames ons regelmatig bij het organiseren van activiteiten voor volwassenen of kinderen. Er zijn ook vrijwillligers die ons regelmatig ondersteunen in het bezoekerscentrum. Op dit moment is ons team gastheren en gastvrouwen op goede sterkte.

Excursies

In de Waterleidingduinen nemen vrijwilligers een deel van de excursies voor hun rekening. Wilt u hier een actieve rol in spelen? Dat kan bij IVN Zuid-Kennemerland of de natuurgidsen AWD. Deze laatste groep begeleidt de wandelingen op de eerste en derde zondag van de maand en de wandeling voor vroege vogels. U vindt ze terug bij onze activiteiten. Wandel een keertje mee om kennis te maken. De KNNV Haarlem e.o. en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, die voornamelijk onderzoek doen, geven ook regelmatig excursies.

Documenten

Bent u al vrijwilliger van Waternet, dan zijn deze documenten relevant. 

Het vrijwilligersbeleid is in te zien in het bezoekerscentrum. U bent van harte welkom hierover van gedachten te wisselen. Mail naar vrijwilligers@waternet.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Jaarverslagen

De afgelopen jaren is door onze vrijwilligers veel werk verzet in het onderzoek, beheer en recreatie. Hierover kunt u lezen in de jaarverslagen. 

 

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer weten of u aanmelden als vrijwilliger voor het duin? Schrijf u in met onderstaand formulier.