Beheerplannen

Voor grootse diversiteit en soortenrijke natuur

Beheervisie 2011-2022

De druk op natuur in ons kleine land is groot, daarom koestert Waternet de Amsterdamse Waterleidingduinen zoveel mogelijk. Elke tien jaar schrijven we een nieuwe beheervisie. Hierin vertellen we onze wensen voor de toekomst. De functies waterwinning, natuur en recreatie vormen een mooie organische eenheid. We zoeken de komende jaren meer dan ooit de verbinding, omdat je natuur en mens niet los van elkaar kunt zien. Samen floreren ze het beste.
Beheervisie 2011-2022 (pdf)

Monitoring

Om te weten of onze beheerplannen resultaat opleveren doen we aan monitoring. In 2016 hebben we naar de verwijdering van de woekerende prunus en andere invasieve soorten laten kijken.

PAS projecten

Vanaf 2017 voeren we verschillende projecten uit die mede mogelijk worden gemaakt door de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland en onderdeel zijn van het in 2019 vervallen Programma Aanpak Stikstof (PAS). Stikstof zorgt er voor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.

PAS algemeen

Bijlage PAS algemeen 2015-06-29  Besluit  PAS
Bijlage PAS algemeen Nota van antwoord
Bijlage PAS algemeen 2014-12-30 Ken-Zuid gebiedsanalyse
Bijlage PAS algemeen 2016-10-31 Ken-Zuid gebiedsanalyse
Bijlage PAS algemeen 2017-06-19 Ken-Zuid gebiedsanalyse

PAS natuurherstel oeverzones

Bijlage PAS  NO-AWD1  Werkomschrijving uitvoering
Bijlage PAS  NO-AWD2  schetskaart werkgebied
Bijlage PAS  NO-AWD3  Holte onderzoek
Bijlage PAS  NO-AWD4  Quick Scan Nauwe Korfslak
Bijlage PAS NO-AWD5 Gegevens blessen-aannemer versie
Bijlage PAS  NO-AWD6  Rechtsoordeel RUD d.d. 2017-09-26
Bijlage PAS NO-AWD7 uitspraak Voorlopige Voorzieningrechter