Poelenbeheer Eiland van Rolvers

Open poelen zijn belangrijke leefplekken voor amfibieƫn en insecten.

Open water in poelen

Het poelenbeheer is een jaarlijks terugkerende bezigheid in de AWD. In 2023 schonen we enkele poelen die volledig met riet of waterplanten begroeid zijn geraakt op het Eiland van Rolvers.

Tegen verlanding

Veel van de poelen in de AWD ‘verlanden’ langzaam, dat wil zeggen dat de poelen steeds dichter begroeid raken met riet en andere vegetatie. Dit terwijl gevarieerde poelen met diverse oever- en onderwatervegetaties en open water juist zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Poelen die te dicht begroeid zijn geraakt worden steeds minder aantrekkelijk voor verschillende amfibieën en insecten. Om deze reden schonen we elk jaar een aantal poelen.

Goed voor waterleven

Op het Eiland van Rolvers, ten noordoosten van ingang Panneland, wordt dit jaar een drietal poelen geschoond (zie het kaartje). Met de geplande werkzaamheden worden de poelen gebaggerd en het riet, inclusief de rietwortels voor een groot deel verwijderd. We laten een percentage van de begroeiing staan, zodat het waterleven altijd een plekje heeft om te kunnen schuilen. De bagger en het vrijgekomen riet voeren we af, omdat dit veel voedingstoffen bevat en de poel verrijkt.

 
 
 

Waterkaart Eiland van Rolvers

Dit is het kaartje met de poelen op het Eiland van Rolvers en de kanalen die eromheen liggen.

Tijdpad

Medio september 2023 is gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren maximaal drie weken.

Mede mogelijk gemaakt

Dit project wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland.