Mikwel

Plaggen voor natuurlijke levendigheid

Dynamiek weer terug

Het duin begon hier steeds meer dicht te groeien en raakte zijn dynamiek kwijt. We hebben dit hersteld en zorgen daarmee dat het weer robuust en dynamisch wordt. We hebben een aantal abelenstruwelen gerooid, een deel geplagd en boomsoorten verwijderd die oorspronkelijk niet in het duin thuis horen. Ook zijn enkele stuifkuilen weer open en actief gemaakt. Zo wordt het duin weer levendig en open en kunt u blijven genieten van dit gebied. Met alle dieren en planten die hier thuishoren. De vrijgekomen grond is afgevoerd naar de weilanden van een nabij gelegen manege.

Stikstof aanpakken

Stikstof zorgt ervoor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Door deze werkzaamheden en met de subsidiebijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.

 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door

Dit project werd mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland en maakt deel uit van de (voormalige) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

 

Planning en contact

De werkzaamheden zijn najaar 2016 uitgevoerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bezoekerscentrum De Oranjekom.