2018/2019

Werkzaamheden tweede fase

Er zijn robuuste palen op het strand geplaatst om de 3 km tussen strandpaal 70 en 73 duidelijk te markeren. Kleine bordjes hierop verleiden wandelaars om over de zeereep te lopen. Daarnaast staan er nog twee mooie uitzichtpunten bijgeplaatst.

2016

Presentatie plannen tweede fase

Op 26 mei hebben de projectpartners samen de plannen gepresenteerd voor de tweede fase. In deze fase wordt een zonering aangebracht om rust op het strand te krijgen en wandelaars het gebied te laten beleven vanaf een pad over de zeereep.

2015

10.000 euro subsidie Luchterduinenfonds

De Vereniging van Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het IVN Zuid-Kennemerland hebben 10.000 euro gekregen om Noordvoort verder te ontwikkelen. Het geld wordt gebruikt om een plan uit te werken voor de natuurgerichte zonering op het strand.

2014

Hollandse trekpaarden

Twee oersterke Hollandse trekpaarden hielpen Waternet met het open ploegen van enkele stuifkuilen. Met behulp van een oude, traditionele ploeg op metalen wielen wordt het helm en dauwbraam losgewoeld.

Het werk in het mulle zand is zwaar en uitdagend. De paarden hebben de neiging om de helling op lekker vaart te maken. Dat zorgt ervoor de hun bazen hard moeten werken om de ploeg in het gareel te houden met hun voeten in het mulle zand. Gelukkig doen de paarden niets liever dan dit werk.

Vrijwilligers

Waternet kiest er bewust voor om in de mooie zeereep zo min mogelijk met motorische voertuigen te werken. Na het ploegen wordt de losgewoelde begroeiing met een riek verwijderd. Om de kuilen open te houden gaat een groep vrijwilligers hier regelmatig aan de slag met harken om begroeiing te verwijderen.

Graafmachines

In de vier kuilen ten zuiden van het uitzichtpunt was zoveel helm en dauwbraam teruggekomen dat er toch een graafmachine aan te pas moest komen om dit te verwijderen. We hebben de kuilen meteen iets dieper gemaakt om te kijken of de verstuiving dan wel op gang komt.

2013

Helm verwijderen

Inclusief een deel van de wortellaag en bodem. Hierdoor kan verstuiving op gang komen. Een deel van de achterblijvende wortels zal opnieuw uitlopen, afhankelijk van de mate van verstuiving.

Struweel verwijderen

Inclusief de bodem en een deel van de wortellaag. Het doel is hetzelfde als bij het verwijderen van de helm.

Struweel klepelen en afvoeren

Wanneer een verstuiving direct aan een dicht begroeid struweel grenst kan het zand niet doorstuiven en ontstaat op deze grens een duinrug. Door het struweel te klepelen (zonder bodem en wortels te verwijderen) ontstaat een uitloopgebied voor de verstuivingen en kunnen er langere overgangen ontstaan die meer waarde hebben voor de ecologische ontwikkeling.

Ontgraving voor aanpassing reliëf

Op een aantal locaties gaan we het reliëf aanpassen zodat er direct een natuurlijkere zeereepvorm ontstaat. Ook zijn dit aanzetten voor de ontwikkeling van grotere erosieve vormen, met name stuifkuilen en in latere instantie mogelijk kerven. Door dieper te ontgraven worden meer helmwortels verwijderd en neemt de kansrijkdom van de verstuiving toe.