Onderzoek

Al jarenlang doet Waternet samen met verschillende onderzoeksinstituten onderzoek naar de natuurontwikkeling en biodiversiteit in de AWD.

Monitoring van de natuur

In de natuurgebieden die Waternet beheert, zoals de AWD maar ook het gebied bij de waterleidingplas bij Loenderveen, werken we samen met onderzoeksinstituten. Zoals bijvoorbeeld  Naturalis, het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit en het IBED, het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamiek van de UvA.  

SPRING

Voor het Europese SPRING-project van Naturalis is in mei 2023 een insectenval geplaatst in de vorm van een tentje. Hier doet Naturalis in nauwe samenwerking met de ecologen van Waternet onderzoek naar bestuivers van planten. 
In dit project wordt op gestandaardiseerde manier onderzoek gedaan zodat uitkomsten verspreid over Europa vergelijkbaar zijn.
Dit gebeurt met klassieke vangmethodes. Vrijwilligers 'oogsten' de vangst in het tentje en een aantal insecten wordt meegenomen voor het onderzoek. 

Meer over het SPRING-project

Zwarte piramides 

Er staan meer bijzondere meetinstrumenten in het duin waarmee onderzoek wordt gedaan naar de biodiversiteit. In of bij exclosures staan bijvoorbeeld zwarte piramides waarmee ook insecten worden gevangen voor verder onderzoek. Veel insecten zitten een deel van hun leven in de bodem en kruipen er op een gegeven moment uit. Wat binnen het piramidetentje uitkruipt komt uiteindelijk bovenin in een potje terecht. Die gevangen insecten gaan ook weer mee voor onderzoek. 

 

Meer onderzoek met camera's - ARISE

Binnen een ander project van Naturalis (ARISE) wordt samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de biodiversiteit in het duingebied. Hierbij maken we gebruik van een innovatieve methode met zogenaamde Diopsis camera's. Deze maken foto’s waarmee de insecten zonder ze te vangen geclassificeerd kunnen worden. Met deze slimme camera's kan de onderzoeker op afstand de doorgestuurde beelden bekijken en analyseren.

Met innovatieve wildcamera's die gebruikt worden voor het ARISE-project is in 2022 eerst een tijd getest. Toen ging het om het testen van de volautomatische beeldverwerking. Wat komt er overdag en ‘s nachts in beeld?

Voor de zomer van 2023 zullen de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam verspreid in de AWD 60 camera's plaatsen. Deze camera's gebruiken stroom van een zonnepaneeltje. Ze brengen alles in beeld wat er voor de camera verschijnt, van damhert tot buizerd. Als iemand voor de camera verschijnt wordt alleen het label 'homo sapiens' aan het beeld gegeven. Beelden van mensen worden niet gebruikt voor het onderzoek en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. 

Meer over ARISE en de camera's