Stuifkuilen graven

In het Oosterveld en omgeving brengen we de dynamiek weer terug. Het duin is hier behoorlijk dichtgegroeid. Dit komt door bijvoorbeeld aanplant van helm in het verleden en stikstof uit de lucht. We hebben de woekerende Amerikaanse vogelkers al verwijderd. Door stuifkuilen te graven zorgen we nu dat de wind weer vrij spel krijgt. Het kalkrijke zand wordt naar de omliggende duingraslanden (grijze duinen) verspreidt. De grijze duinen krijgen hiermee een oppepper en een hogere kwaliteit. Zo wordt de zuur geworden bodem weer langzaam kalkrijk. Hier voelen duineigen mossen, duinviooltjes, bijen, vogels en vele insecten, zoals graafbijen, sprinkhanen, kleine parelmoervlinder en zandloopkevers zich als een vis in het water. Zo wordt het duin weer levendig en open en kun je blijven genieten van dit gebied. Met alle dieren en planten die hier thuishoren.

Begroeiing verwijderen

Bij elkaar graven we 79 kleine stuifkuilen met een oppervlak van ongeveer 1,8 ha. De kuilen zijn relatief klein en verschillen van vorm en afmeting. Daardoor passen ze goed in het landschap. Daarnaast verwijderen we enkele meidoorn struiken en esdoorns om meer ruimte voor de wind te maken. We doen dit om te voorkomen dat dit gebied weer in een mum van tijd dichtgroeit en de stuifkuilen daardoor stoppen met stuiven.

Plaggen

Naast het graven van stuifkuilen gaan we ook op een aantal locaties ondiep plaggen. We pakken met name de voormalige Amerikaanse vogelkers haarden aan. Eerst halen we de afgestorven stobben weg en vervolgens verwijderen we de bovenlaag. Op een aantal locaties plaggen we ook vergrasde en verruigde stukken duingrasland. De bovenste, organische laag halen we weg, waardoor de schrale duingraslanden zich weer kunnen herstellen. Deze duinen zijn bijzonder in Nederland en Europa, en hier moeten we goed voor zorgen.

Stikstof aanpakken

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en maakt onderdeel uit van het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Stikstof zorgt er voor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.