Stroom voor pompen

De komende jaren vervangen we alle elektriciteitskabels en transformatorhuisjes in het duin. Zij leveren stroom voor de pompen die we af en toe gebruiken om grondwater op te pompen. Dat is een paar keer per jaar nodig als we geen of te weinig water uit de Lek kunnen halen. Bijvoorbeeld omdat het water daar tijdelijk te vervuild is, of omdat er onderhoud nodig is aan de grote transportleidingen van de Lek naar het duin. De voorziening werkt dan een paar dagen tot een paar weken. Er zijn maar liefst 240 diepe winputten in het duin om het grondwater uit te halen. De werkzaamheden duren van oktober 2016 t/m maart 2019. Er wordt telkens gewerkt van augustus t/m eind februari, met nog wat kleine werkzaamheden in maart.

19 nieuwe transformatorhuisjes

We gaan maar liefst 36 km aan kabels vervangen. De kabels die er nu liggen waren niet meer van goede kwaliteit. Ook de transformatorhuisjes zijn verouderd. Nu staan er 14 transformatorhuisjes, daar wordt een deel van gerenoveerd, een deel vervangen en er komen er een paar extra bij. Straks hebben we bij elkaar 19 optimaal werkende huisjes. Hierdoor is de lengte tussen de huisjes straks minder lang. Dat is veiliger, minder kostbaar en zorgt dat er veel minder kans is op storing bij gebruik. Daarnaast vervangen we de 240 pompen die in de diepe winputten staan, er komt nieuwe apparatuur in.

 

100 meter per keer

De kabels liggen voor een deel langs de verharde wegen. We graven een geul langs een weg of pad, halen de oude kabels eruit en vervangen deze door de nieuwe. Elke week werken we over een lengte van ongeveer 1 km. Zo schuiven we telkens een stukje op.
We zijn in oktober 2016 gestart langs het Barnaartkanaal, Barnaar-Schusterkanaal, rechte Schusterkanaal, Kromme Schusterkanaal en het westelijke deel van het Noordoosterkanaal. Daarnaast hebben we vier gestuurde boringen gedaan. Dat was nodig omdat de kabels op die plekken onder het water door moeten. Het ging om twee boringen richting het infiltratiegebied, een richting het Boogkanaal en de laatste onder de Oranjekom door. Tot slot hebben we een aantal van de nieuwe transformatorhuisjes geplaatst.

Werkzaamheden komende 2 jaar

In augustus starten we langs het Oosterkanaal, waar we twee nieuwe transformator huisjes plaatsen. Vanaf september graven we richting het noorden en vervangen de kabels. Vervolgens werken we richting de Oosterduinrel, langs het bezoekerscentrum en langs het Noordoosterkanaal tot ingang Zandvoortselaan. Waarschijnlijk gaan we ook met de kabels langs de Lindenbergweg aan de slag.
In de winter van 2018-2019 werken we langs het Kromme Schusterkanaal,  het Nieuwkanaal en daarna het sprenkelkanaal tot aan het bezoekerscentrum. Daarnaast verwijderen we alle overgebleven oude kabels en de oude transformatorhuisjes. Tot slot sluiten we de laatste kabels en huisjes volledig op elkaar aan.

 

Testen en gebruiken

Elke maand wordt deze voorziening kort getest. We zetten alle pompen een paar uur aan om te zien of alles goed werkt. In werkelijkheid gebruiken we dit systeem een paar keer per jaar een paar dagen of soms enkele weken nodig. Bijvoorbeeld als er door vervuiling of onderhoud even geen water uit de Lek bij Nieuwegein gehaald kan worden. Mocht het nodig zijn, dan kan er maar liefst drie maanden water opgepompt worden. Dat zal niet snel gebeuren, maar is een veilig idee. Hiermee kunnen we Amsterdam altijd optimaal van drinkwater blijven voorzien.